Notifications
Clear all

Cách cấu hình để User đăng nhập hệ thống Factorytlak phải chứa Chữ in hoa và ký tự đặc biệt


(@tuhoc_ra2)
New Member
Tham gia: 4 tuần trước
Bài viết: 1
Topic starter  

Em đang làm hệ thống yêu cầu cao về bảo mật.

Yêu cầu khi tạo user nếu không đủ các điều kiện sau sẽ không cho tạo:

- Độ dài mật khẩu trên 6 ký tự

-Mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt

-Mật khẩu tự động yêu cầu đổi mật khẩu sau 3 tháng (90 ngày).


   
Trích dẫn
Thẻ chủ đề
(@thanhthanh)
New Member
Tham gia: 4 tuần trước
Bài viết: 3
 

Bạn có thể đăng nhập vào "FactoryTalk Administration Console". Bạn trỏ xuống phần System --> Policies --> System Policies --> Security Policies.

Đây là nơi bạn có thể cấu hình Bảo mật.

 

Ở mục Password Policy Setting bạn có thể cấu hình tùy chọn như sau:

- Password must meet complexity requirements: Set whether passwords for user accounts must meet minimum complexity requirements (Đặt mật khẩu đạt được các yêu cầu tối thiểu)

 

- Minimum password lengt: Độ dài tối thiểu

.... và nhiều cấu hình tùy chọn bạn có thể chọn


   
Trả lờiTrích dẫn
(@thanhthanh)
New Member
Tham gia: 4 tuần trước
Bài viết: 3
 

bạn có thể đọc trang 92 của tài liệu này. Mục Modify Password Policy Settings

 

Tài liệu cũng nói rõ là phương thức MD5 cũ khuyến khích sử dụng SHA-256

• If Passwords must meet complexity requirements is set to Enabled, the minimum
password length is 6 characters and cannot be decreased using the Minimum password
length setting. Setting Minimum password length to a value greater than 6 is enforced.


   
Trả lờiTrích dẫn
(@thanhthanh)
New Member
Tham gia: 4 tuần trước
Bài viết: 3
 

Đăng bởi: @thanhthanh

bạn có thể đọc trang 92 của tài liệu này. Mục Modify Password Policy Settings

 

Tài liệu cũng nói rõ là phương thức MD5 cũ khuyến khích sử dụng SHA-256

• If Passwords must meet complexity requirements is set to Enabled, the minimum
password length is 6 characters and cannot be decreased using the Minimum password
length setting. Setting Minimum password length to a value greater than 6 is enforced.

tÀI LIỆU: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/ftsec-qs001_-en-e.pdf

 


   
Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: