Quy tắc ứng xử trên cộng đồng

Xin chào bạn,

Với mong muốn tạo ra một cộng động – ở đó tất cả anh em đồng nghiệp có cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ nhau. Tuy nhiên để cho cộng động chúng ta là nơi giao lưu lành mạnh, tránh xảy ra những cãi vả, những bàn luận ngoài lề. Chúng ta cần có một nội qui để mọi người có thể xem xét trước khi đưa ra các bình luận và bài viết phù hợp.

Trước khi đọc chi tiết nội dung các quy tắc thì về cơ bản tất cả đều dựa trên một nguyên tắc: Bất kể trong trường hợp nào dù tranh luận hay thảo luận đều dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, dùng ngôn từ nhẹ nhàng lịch sự, tránh dùng lời lẽ miệt thị phân biệt vùng miền…

Sau đây là các quy tắc của chúng ta:

1 – QUYỀN XEM:

Về cơ bản cộng đồng sẽ chia ra 2 khu vực,

1.A- Khu vực chung bao gồm tất cả thành viên trên cộng đồng

1. B – Khu vực nội bộ bao gồm các Groups của từng khóa học ở đó chỉ có các thành viên đăng ký khóa học đó mỡi xem được. Đây là quyền lợi được tính vào phần chi phí khi các bạn tham gia các khóa học.

2 – QUYỀN ĐĂNG BÀI:

2.A Đối với khu vực chung. Chỉ có quản trị viên và Biên tập viên mới có quyền đăng bài

2.B Đối với các Groups khóa học.

  • Các thành viên được quyền đăng và bình luận. Đây là quyền cộng thêm và không được tính trong phần chi phí khóa học. Do đó các bình luận, bài đăng nào vi phạm nguyên tắc cộng đồng sẽ bị tắt chức năng đăng và bình luận bài viết. Cụ thể nếu trong trường hợp đỏ bạn chỉ có quyền xem bài viết và không thể đăng cũng như bình luận
  • Nội dung bài đăng phải liên quan đến khóa học tránh trường hợp đăng các nội dung lang mang, câu like, câu view các nền tảng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *