Notifications
Clear all

Phân biệt RSLinx Classic và FactoryTalk Linx


 haoa
(@haoa)
Active Member
Tham gia: 3 tuần trước
Bài viết: 2
Topic starter  

Hai phiên bản RSLinx thường được sử dụng trong hệ thống FactoryTalk:
• RSLinx Classic: một OPC-DA 2.0 data server.
• FactoryTalk Linx: một FactoryTalk Live Data server và Alarms and Events server.


   
Trích dẫn
Chia sẻ: