Notifications
Clear all

Cách scale ngõ ra của module Analof 2080-OF2 và 2085-OF4 của dòng PLC Micro800s


(@vtinh)
Active Member
Tham gia: 1 tuần trước
Bài viết: 2
Topic starter  

1. 2080-OF2 (Plug in analog output)

 

Nếu cấu hình module dạng Votage 0-10V:
0 = 0V
65535= 10V

Nếu cấu hình module dạng dòng 4-20mA

13107 = 4mA 

65535 = 20mA

2. 2085-OF4 (Expansion analog output)
raw/proportional

Nếu cấu hình module dạng Votage 0-10V:
0 = 0V
10500 = 10.5V

Nếu cấu hình module dạng dòng 4-20mA

3200 = 4mA

21000 = 20mA

Tài liệu tham khảo: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um003_-en-p.pdf


   
Trích dẫn
Chia sẻ: