Notifications
Clear all

Hướng dẫn Scale các địa chỉ Analog Input và Output EM trong PLC Micro820


(@duchuu)
Eminent Member
Tham gia: 1 tháng trước
Bài viết: 9
Topic starter  

1. Có 4 địa chỉ Analog Input trong PLC Micro820 là:

 • _IO_EM_AI_00
 • _IO_EM_AI_01
 • _IO_EM_AI_02
 • _IO_EM_AI_03

Các thông tin quan trọng về các địa chỉ này

 • Data range: 0…4095
 • Type Voltage: (single-ended)
 • Input voltage range: 0…10V DC
 • Data tpye: WORD

Lưu ý: Chỉ là dạng Analogue Input Range(s) 0 ... 10V DC (Không phải 4...20mA)

 

2. Có 1 địa chỉ Analog Output trong PLC Micro820 là:

 • _IO_EM_AO_00

Các thông tin quan trọng về địa chỉ này

 • Output count range 0...4008
 • Output type: Voltage
 • Output Voltage Range: 0…10V
 • Data tpye: WORD

 

Tài liệu tham khảo:

1. Micro820 Wiring - Forum Plctalk.net

2. Manual: 2080-TD001D-EN-P Micro800 Programmable Controllers Technical Data (trang 10, mục Analog Input Specifications – I-00…I-03)

3. Manual: Micro820 Programmable Controllers 

4. Manual: Micro820 20-Point Programmable Controllers (trang 19)

5. Bài viết: Analog Input Scaling in Micro820 PLC

This topic was modified 1 tháng trước by duchuu

   
Trích dẫn
Chia sẻ: